Algemene Voorwaarden ADW

Algemene voorwaarden Daktent

AutoDaktentWestland wordt in deze voorwaarden afgekort met ADW. Ook waar op de website of offerte ADW staat vermeld wordt bedoeld AutoDaktentWestland. U krijgt van ons een nette Daktent wat een kostbaar product is. Wij verwachten van u dat u op een nette manier en met zorg met onze Daktent omgaat. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren van daktenten bij AutoDaktentWestland. Wij adviseren u deze algemene verhuurvoorwaarden zorgvuldig te lezen.

 

1.0 Inhoud van de overeenkomst

 

De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de gehuurde daktent en/of omschreven goederen of diensten. Het gebruik van de gehuurde daktent en/of omschreven goederen door huurder geschiedt op eigen risico. ADW is niet verantwoordelijk voor ontstane schade aan voertuigen of andere goederen waarop of waaraan daktenten of andere verhuurde of verkochte goederen worden gemonteerd. ADW verhuurt alleen daktenten aan particulieren waarbij doorverhuren niet is toegestaan. Tenzij daar bij overeenkomst door ADW van wordt afgeweken. 

 

1.1 Algemene tips die huurder dient op te volgen:


1.1 Indien de huurder zelf heeft gezorgd voor dakdragers waarop de daktent wordt gemonteerd dienen deze geschikt te zijn voor montage van de daktent. Hieronder wordt mede verstaan een geschikte draaglast en montage oppervlak. ADW is niet verantwoordelijk voor niet passende combinaties dakdragers en daktent en daaruit ontstaande schade of gevolgen.

1.2 Bij levering wordt uitleg gegeven over het open en sluiten van de daktent. Deze aanwijzingen moeten door de huurder worden opgevolgd. Voor een aantal daktenten is een handleiding gemaakt. Huurder dient de aanwijzingen in de handleiding op te volgen. Schade ontstaan aan de daktent, dakdrager of voertuig kan niet op ADW worden verhaald.

1.3 Verhuurder dient de gemonteerde daktent voor iedere rit te controleren op juiste montage op het voertuig. Zo nodig dienen bouten of moeren te worden vastgedraaid. De sluitingen van de daktent moeten worden gecontroleerd voor iedere rit.

1.4  Bij vertrek moet de totale hoogte van de daktent en het voertuigen worden gemeten zodat de maximale doorrijhoogte bekend is bij de bestuurder en/of huurder.  

1.5 Voor vertrek dient de huurder de kampeer omgeving te bekijken op daktent onderdelen zodat deze niet worden vergeten. Niet retour gekomen onderdelen zullen in rekening worden gebracht en op de borg worden ingehouden. 

1.6 Tentdoek mag nooit langer dan 24 uur nat of vochtig ingepakt worden. Indien het tentdoek nat of vochtig is bij inname is huurder aan verhuurde €20,– aan droog kosten verschuldigd. 

1.7 De auto met daktent dient zo min mogelijk onder een boom te worden geparkeerd. Dit om schade door vallende takken bij wind te voorkomen. Het is raadzaam om daktenten waarvan de hardshell schuin word geopend tegen de wind in te parkeren. Zo heeft u het minst last van wind op het tentdoek.           

1.8 De daktent dient te worden ingeleverd zoals deze is meegekregen. Het wassen van de hardshell is niet toegestaan en gebeurd door de verhuurder. Dit i.v.m. krassen die kunnen ontstaan.

1.9 Sfeerverlichting dat warmte produceert dient vrij te hangen van de daktent. Dit om schade aan het tentdoek en hardshell te voorkomen.

 1. Eisen huurder

2.1 De bestuurder van het voertuig dient te beschikken over een geldig rijbewijs.

2.2 De bestuurder van de auto waarop de daktent is gemonteerd dient zich aan de maximum snelheid te houden waarmee met de daktent gereden mag worden.

2.3 De combinatie auto en daktent mag door iedere bestuurder worden gebruikt zolang de huurder de beperkingen van rijden met een daktent heeft uitgelegd (hoogte en maximum snelheid).

2.4 De daktent dient door de huurder op de afgesproken dag en tijdstip te worden teruggebracht. Wanneer dat niet gebeurd wordt om, welke reden dan ook, wordt de huurprijs volgens extra dagen in rekening gebracht. Tevens is de huurder aansprakelijk voor financiële gevolgen voor het te laat terugbrengen.   


 1. Huurprijs, verzekeringen

3.1 De huurprijs bestaat uit de basishuurprijs waarin alle kosten zijn opgenomen. Indien de binnentent naar het oordeel van de verhuurder vuil wordt teruggebracht wordt € 30,- ingehouden op de borg. De huurprijzen worden vastgesteld op basis van de prijslijst die geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

3.2 De huurprijs omvat naast de vergoeding voor gebruik van het gehuurde goed geen verzekering. De huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan het gehuurde goed. Eventueel kan aanspraak worden gemaakt op de eigen reisverzekering. Dit dient door huurder zelf te worden geregeld. ADW is niet aansprakelijk voor eventueel onderhoud en reparaties tijdens de huurperiode, voor zover deze zijn terug te voeren op verkeerd gebruik. Extra Brandstof – en gebruikskosten zijn voor rekening van de huurder.

3.3 De huurprijzen zijn omschreven op de website en dienen als indicatie. De huurprijs op de toegezonden offerte is bij aanvaarding bindend en persoonsgebonden.

3.4 Terugbrengen op een andere dan de vertreklocatie is niet mogelijk. Huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de gehuurde goederen op de locatie waar de gehuurde goederen in ontvangst zijn genomen.

3.5 Indien huurder of gebruikers covid-19 hebben gekregen tijdens de huurperiode dient dit bij terugbrengen te worden gemeld. Gehuurde goederen zullen worden gereinigd en met een UV-C lamp ontsmet. Hiervoor wordt € 25,- euro voor in rekening gebracht..

3.6. Indien er tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en de einddatum van de huurperiode een wettelijke prijswijziging wordt doorgevoerd (Bijvoorbeeld BTW) zal deze door verhuurder aan huurder worden doorberekend.

3.7 De gehuurde goederen dienen ten aller tijden door huurder of in opdracht en kosten van huurder voor de einddatum en eind tijdstip op het adres van ADW te worden terug gebracht. De huurder dient er voor te zorgen dat zijn  auto of reisverzekering in geval van calamiteiten de kosten voor zowel de auto als de gehuurde goederen van (pech)hulpverlening en repatriëring dekt. Indien huurder hier niet aan voldoet en de verhuurder opdracht hiervoor moet geven zullen alle kosten aan huurder worden doorbelast en is huurder verplicht deze aan verhuurder te betalen. ADW adviseert de huurder voor het ingaan van de huurperiode zich te laten informeren door de reisverzekering van de huurder of repatriëring en/of pechhulp bij calamiteiten is gedekt.

3.8. Schade die door/met de daktent of andere gehuurde goederen aan derden of goederen van derden wordt veroorzaakt of wordt veroorzaakt op het moment dat de daktent van de auto onbedoeld loskomt vallen onder het risico van de autoverzekering. Schade ontstaan nadat de huurder de daktent zelf van het autodak heeft gedemonteerd komt 100% voor rekening van de huurder.

 1. Boeking, annulering en overboeken

4.1.Voor zover partijen geen andere afspraken hebben gemaakt heeft de huurovereenkomst betrekking op het in de factuur genoemde daktent en genoemde goederen. Indien de in de factuur genoemde goederen niet aanwezig zijn door overmacht van ADW behoudt ADW zich het recht een ander goed te verhuren welke vergelijkbaar zijn met de in de factuur genoemde goederen. De overeengekomen huurprijs zal alleen in mindering worden gebracht indien de huurder nadelige gevolgen van de niet overeen gekomen goed(eren) ervaart. Voorbeeld, een kleinere daktent.  

4.2. Reserveren geschiedt door het invullen van het reserveringsformulier of via persoonlijk contact al dan niet telefonisch.

4.3 Met een reserveringsverzoek gaat de huurder akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens worden geverifieerd. ADW kan altijd, zonder opgave van reden beslissen aan bepaalde mensen geen daktent of andere goederen te verhuren. Een online verzonden reserveringsformulier verzoek geldt als reserveringsverzoek. Nadat ADW de beschikbaarheid heeft gecontroleerd en een factuur heeft opgestuurd of overhandigd aan de huurder kan dit factuur als huurovereenkomst wordt geschouwd. De huurovereenkomst is pas definitief als een aanbetaling van 25% is voldaan. Een aanbetaling is niet mogelijk indien de huurperiode ingaat binnen 40 dagen na het indienen van het reserveringsformulier. De volledige factuur dient dan binnen 7 dagen te zijn voldaan. Voor korte periode kan ADW korte betaaltermijnen hanteren.  

4.4. I.V.M. onder andere leveringstijden van fabrikanten heeft verhuurder het recht om in plaats van het gehuurde object een qua maat en indeling vergelijkbaarmodel van een andere fabrikant in te zetten.

4.4. Annuleringsregeling. Indien de huurder de overeenkomst wenst te annuleren geldt de volgende annuleringsregeling:

 • Bij annulering tot 3 maanden voor vertrek: 25% van de totale huursom verschuldigd.
 • Bij annulering tot 2 maanden voor vertrek: 50% van de totale huursom verschuldigd.
 • Bij annulering tot 1 maand voor vertrek: 85% van de totale huursom verschuldigd.
 • Bij annulering tot 1 dag voor vertrek: 95% van de totale huursom verschuldigd.
 • Bij annulering gedurende de huurperiode: 100% van de totale huursom verschuldigd.

In enkele gevallen kan een annuleringsverzekering de gelden schade voor u als huurder dekken. Dit dient u zelf te regelen.

4.5. Covid 19 regeling

Indien de Centrale Overheid besluit tot een 100% lockdown kan worden overgeboekt naar een andere datum/huurperiode. Hiervoor wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. De nieuwe huurperiode dient in samenspraak met ADW te worden vastgelegd. Eventuele huurverhoging voor de nieuwe huurperiode komen voor rekening voor de huurder.

 1. Betalingsvoorwaarden

25% van de huursom dient binnen 7 dagen na ontvangst van het factuur voldaan te zijn. De boeking is definitief na ontvangst van de betaling.

Nadat de boeking definitief is dient de totale huurprijs 40 dagen voor aanvang vrij van kosten voor de ontvanger door de verhuurder te zijn ontvangen. Bij boekingen op kort termijn (minder dan 40 dagen voor huuraanvang) dient de volledige huurprijs direct betaald te worden bij het definitief maken van de boeking., Eén betaling dient verplicht per bank vanaf de bankrekening van huurder naar de bankrekening van verhuurder  plaats te vinden. Contante betaling is mogelijk indien dit gepast kan plaatsvinden.      

 1. Borgsom

6.1 De huurder betaald de verhuurder een borgsom ter hoogte van € 500,–. De borgsom dient uiterlijk bij de overdracht per bank of contant betaald te zijn. Betaling met mastercard of Visa card  zijn bij ADW niet mogelijk.

6.2. De verhuurder zal nadat het voertuig volledig schade vrij en binnenzijde volledig schoon geretourneerd is, met inachtneming van de voorwaarden in de huurovereenkomst de borg binnen 7 werkdagen na terugkomst op het door huurder opgegeven IBAN rekeningnummer overmaken. Er worden geen contanten retour gegeven! Eventuele kosten betreft schade en/of schoonmaakkosten en mogelijke andere kosten worden hierop in mindering gebracht.

6.3. Het huurobject wordt alleen overgedragen als naast het vooruitbetaalde huurbedrag ook de overeengekomen borgsom betaald is. De verplichting om de overeengekomen huur te betalen wordt hierdoor niet aangetast.

 1. Overdracht, retour

7.1 De overdracht en retour vindt plaats op de overeengekomen dag en tijdstip. Deze staan op de factuur/huurovereenkomst vermeld.

8.  Aankoop

 

8.1 Daar waar sprake is van aankoop kan in deze algemene voorwaarden in plaats van huurder, koper worden gelezen voor zover van toepassing in het artikel. 

9. Garantie bij aankoop

9.1 De garantietermijn dient tussen de koper en verkopen overeengekomen te worden in de overeenkomst. Waar deze niet is overeengekomen is 1 jaar fabrieksgarantie van toepassing, op daktenten van Femkes 2 jaar fabrieksgarantie en daktenten van James Baroud 5 jaar fabrieksgarantie. Of een defect onderdeel is van de garantievoorwaarden hangt af van het oordeel van de verkoper.   

9.2 Of een defect onderdeel is van de garantievoorwaarden hangt af van het oordeel van de verkoper. Garantie uitsluitend op fabrieksfouten. Defecten ontstaan door handelingen van de koper vallen niet onder de garantieregeling.    

Stel je vraag via whatsapp!